PHP

PHP proqramlaşdırma dilinin əsaslarını öyrədən bu kurs yeni başlayanlar üçün nəzərdə tutulub.

Kursda müasir alətlər və yanaşmalar nəzərdən keçirilir, lokal veb server quraşdıracaq, IDE-də (Integrated Development Environment - İnteqrasiya olunmuş işlənmə mühiti) işləməyi öyrənəcək və PHP-də skriptlər yazacağıq.

PHP-nin təməl prinsiplərini mənimsəməyə imkan verəcək bu kurs sizə proqramlaşdırma dünyasında daha maraqlı və mürəkkəb mövzuları öyrənməyə yardımçı olacaq.

Emil Hüseynov Başlanğıc səviyyə
kurslar

Kursun proqramı

 1. PHP başlanğıc səviyyə kursuna giriş
 2. Giriş
 3. İşçi mühitin qurulması
 4. OpenServer-in quraşdırılması və tənzimlənməsi
 5. PHPStorm proqramının quraşdırılması və tənzimlənməsi
 6. Dəyişənlər, sabitlər, verilənlərin tipi və operatorlar
 7. Dəyişənlər
 8. Verilənlərin tipi
 9. Tip çevrilmələri
 10. Operatorlar
 11. Massivlər
 12. Massivlər
 13. İdarəedici konstruksiyalar
 14. Şərt operatorları
 15. Dövr operatorları
 16. Faylların qoşulması
 17. Funksiyalar
 18. Funksiyalar
 19. Massivlərlə işləyən funksiyalar
 20. İstifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə
 21. GET metodu
 22. POST metodu