HTTP protokolu

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - HTML kimi hipermedia sənədlərini ötürmək üçün tətbiqi səviyyəli protokoldur. O, brauzer və server arasında "ünsiyyət" üçün nəzərdə tutulub, lakin başqa məqsədlər üçün də istifadə edilə bilər. Protokol klassik kliyent-server modelinə əsaslanır: kliyent sorğu göndərmək üçün bağlantı açır, sonra serverdən cavab gözləyir. HTTP protokolunda cari vəziyyət yadda saxlanılmır, yəni server sorğu-cavab arasında heç bir məlumat (vəziyyət) yadda saxlamır. Kurs veb proqramlaşdırmanı öyrənmək istəyənlər üçün uyğundur.

Emil Hüseynov Başlanğıc səviyyə
kurslar

Kursun proqramı

  1. HTTP protokolunun qısa tarixi
  2. HTTP protokolunun qısa icmalı