Git

Təsəvvür edin ki, layihəniz yüzlərlə fayl və on minlərlə kod sətrindən ibarətdir. Siz hansısa bir tapşırığı yerinə yetirdikdə 15 fayl və 300 sətrini dəyişdirirsiniz və birdən məlum olur ki, bu tapşırıq artıq aktual deyil. Bu nöqtədə dəyişikliklərdən əvvəl olan mənbə koduna geri qayıtmaq lazımdır.

Bütün bu və bir çox digər problemlərin həlli üçün proqramçılargit versiyaya nəzarət sistemindən istifadə edirlər.

Emil Hüseynov Başlanğıc səviyyə
kurslar

Kursun proqramı

  1. İşçi mühitin qurulması və əmr sətri ilə tanışlıq
  2. Git versiya nəzarət sistemi nədir?
  3. Windows istifadəçiləri üçün əmr sətrinin quraşdırılması
  4. Git-in tənzimlənməsi
  5. Git ilə işə başlayırıq
  6. Birinci kommit
  7. Kommitlərin tarixçəsinə səyahət
  8. Github platforması
  9. Serverdə repozitori yaradırıq
  10. SSH nədir? SSH açarlar yaradırıq və Github ilə əlaqə qururuq