Laravel-də eager loading - with() və bir az da load() haqqında

Gəlin çox rast gəlinən belə bir situasiyanı təsəvvür edək. Müəllif (Author) və müəllifə aid məqalələr (Post) modelimiz var.

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Author extends Model
{
	// Müəllifə aid bütün məqalələr.
  public function posts()
  {
    return $this->hasMany('App\Post');
  }
}

Modellərimiz arasında aşağıdakı bağlantılar var:

Post -> belongsTo -> Author
Author -> hasMany -> Post

Müəlliflər və hər müəllifin adı altında ona aid olan postları göstərən belə bir view faylımız var:

@foreach ($authors as $author)
  <h1>Müəllifi {{ $author->name }} olan postlar:</h1>
  <table>
    @foreach ($author->posts as $post)
      <tr>
        <td>{{ $post->title }}</td>
        <td>{{ $post->description}}</td>
      </tr>
    @endforeach
  </table>
@endforeach

Team Lead qəzəblidir, deadline sıxır, onsuz da gərginlik çoxdur, çaparaq belə bir kod yazırıq və … Həyat davam edir, hər şey gözəldir.

$authors = Author::all();

foreach($authors as $author) 
{ 
  $posts = $author->posts;
}

İlk baxışdan kodda heç bir problem yoxdur kimi görünür. Çünki lazım olan məlumatları gözlədiyimiz şəkildə verəcəkdir. Amma gəlin baxaq ayın qaranlıq üzündə nələr baş verir bu zaman.

-- Bütün müəlliflər Author::all();
SELECT * FROM author;

-- Hər müəllifə aid postlar $author->posts
SELECT * FROM post WHERE author_id = 1
SELECT * FROM post WHERE author_id = 2
SELECT * FROM post WHERE author_id = 3
SELECT * FROM post WHERE author_id = 4
SELECT * FROM post WHERE author_id = 5
-- belə davam

Hazırki vəziyyətdə bunun necə səmərəsiz bir üsul olduğuna diqqət yetirin. İndi düşünək ki, 100 müəllifimiz var, müəllifləri almaq üçün 1 sorğu, sonra hər müəllifə aid bütün məqalələri almaq üçün daha bir sorğu göndəririk, nəticədə 100 + 1 sorğu yazmalı olacağıq. Başqa dildə desək məlumat bazasına N + 1 sorğu göndərmiş oluruq.

N+1 çox yayılmış bir performans antipatternidir. Buradan tanış ola bilərsiz.

With() metodu

Bu zaman səhnədə with() metodu ilə Eager Loading (xəsis yükləmə) peyda olur. with() metodu - Eloquent modellərini istifadə edən sorgularla işlədiyimiz zaman həlledici sinif olan Illuminate\Database\Eloquent\Builder sinfində elan edilmişdir. “Xəsis yükləmə”, Laravelin, N + 1 problemini həll etmə üsuludur. Bu üsuldan istifadə edərək hazırki nümunədə sorğu sayımızı 2-yə endirə bilərik. Bunun üçün kodda aşağıdakı dəyişikliyi etmək lazımdır.

$authors = Author::with('posts')->get();

foreach($authors as $author) 
{ 
  $posts = $author->posts;
}

Author::with('posts')->get(); yazarkən biz Laravelə deyirik ki, müəllifləri gətirmişkən, onlara aid məqalələri də gətirdiyinə əmin ol. Bu halda Laravel iki sorğu icra edəcək. “Xəsis” ifadəsi isə burada onu bildirir ki, biz sadəcə bir sorğu ilə modelləri əlaqələndirmiş oluruq. Daha ilkin çoxluğun N elementinə görə N sayda sorğu yazmırıq.

SELECT * FROM author
SELECT * FROM post WHERE author_id IN (1, 2, 3, 4, 5)

Gördüyünüz kimi, Laravelin Eager Loading imkanından istifadə edərək, kodda etdiyimiz kiçik bir dəyişiklik, sorğularımızı daha effektiv şəkildə yerinə yetirməyə imkan verdi.

Load() metodu

Bir də load() metodu ilə Lazy Eager Loading (Tənbəl xəsis yükləmə) üsuluna baxaq. Bu da çox maraqlı bir metoddur. Bu metod son yazdığımız məntiqi bir növ 2 ayrı mərhələyə ayırır: Mərhələ 1 ilkin nəticəni alır.

$authors = Author::all();
//SELECT * FROM author

Mərhələ 2 isə artıq bizim qərarımızı gözləyir. Məsələn, ola bilər ki, məqalələri sonradan müəyyən bir şərt altında göstərmək istəyə bilərik.

if ($condition) 
{
  $authors = $authors->load('posts');
}
//SELECT * FROM post WHERE author_id IN (1, 2, 3, 4, 5)

Sual Nə vaxt load(), nə vaxt with() istifadə etməli ? load() sizə, ikinci sorğunu icra edib etməyəcəyinizi daha sonra, hər hansı dinamik şərtlərə istinadən qərar vermək imkanı yaradır. Lakin əgər bütün əlaqəli elementlərin lazım olacağına əminsinizsə with() metodundan istifadə edin.

Yekun Heç şübhə etmirəm ki, Eager loading üsulundan əksəriyyət istifadə edir. Daha çox ehtimal edirəm ki, bu üsulun əslində necə işlədiyini bilməyənlər ola bilər. Ümid edirəm ki, bu məqalədən sonra bəzi suallarınıza cavab tapmış oldunuz.

0

Şərh yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.